home
| vrienden |

Meer informatie over het project

Liefde is de lijm die de mensen samen houdt.
De liefde en vriendschap die ik heb mogen ontvangen tijdens de verschrikkelijke tijd van de ziekte van mijn geliefde Craig Davies en na zijn overlijden, heeft mij doen beseffen hoe belangrijk die liefde en vriendschap voor mij is. Ik ben gaan nadenken over de vriendschap in mijn leven en de betekenis van vriendschap in het algemeen. Aangezien ik beeldend kunstenaar ben wilde ik daar ook iets concreet beeldends mee doen en daar is CIRCLE OF FRIENDS uit ontstaan. CIRCLE OF FRIENDS is niet alleen een verzameling van individuele portretten maar als geheel het portret van een vriendenkring en zelfs een indirect portret van mij én van mij en Craig.
Toon mij je vrienden en ik zeg je wie je bent.

Ik heb een lijst opgesteld van de mensen om mij en Craig heen; van ons zeer na staande familie en vrienden tot aan net ontmoette kennissen. Deze mensen heb ik gevraagd of zij mee wilden doen aan het project. Degenen die reageerden heb ik gevraagd om een favoriet portret op foto van zichzelf te geven en een vragenlijstje in te vullen. Met deze foto’s als uitgangspunt heb ik op A4 formaat portretten in linosnede gemaakt. In die portretten probeer ik de sfeer van de gekozen foto te vangen en het karakter van de persoon zoals ik hem / haar heb leren kennen.
(Ik heb ook een aantal mensen door dit project leren kennen aangezien zij vrienden waren van Craig waarvan ik wel had gehoord, maar die ik nog niet ontmoet had.)
De gemaakte linosnedes heb ik vervolgens afgedrukt en aan de geportretteerde vrienden gegeven. Naast de afdruk was een even groot (A4) leeg blad. Dit blad vroeg ik mijn vrienden naar eigen inzicht te vullen met een reactie op het portret. Hoe ze het beeld creëerden was vrij, maar het moest iets vertellen over vriendschap in het algemeen, of, nog liever, over onze vriendschap in het bijzonder.

Uiteindelijk zijn er 105 portretten ontstaan. Ieder portret bestaat uit 4 onderdelen:

  1. het gesneden en ingeïnkt linoportret
  2. de afdruk hiervan in zwarte inkt
  3. de reactie van de geportretteerde

Alle portretten zijn in dezelfde lijsten (30 x 88 cm.) ingelijst met op de lijst in zwarte plakletters de voornaam en geboortedatum van de geportretteerden.

En nu is er dan het web-boek!
Door te bladeren in deze website kun je je eigen beeld vormen van het netwerk van vrienden dat mij en Craig omgeeft. Ik hoop dat het kijken en lezen van onze verhalen aanzet tot het denken over je eigen vriendenkring en het belang daarvan. Natuurlijk is een vriendenkring voortdurend in beweging en is ieder (statisch) beeld dat je je er van maakt involledig en aan tijd en emoties en nog veel meer verbonden. Zodra ik de portretten af had was deze vriendenkring al weer geheel anders…
Ik denk hierbij vooral aan Tony Mellor die in mei 2005 overleden is en door velen in deze vriendenkring gemist wordt. Tony: de man die Craig en mij samenbracht, zoals hij dat graag zelf geloofde, maar vooral een heel lieve en boeiende vriend.

Ilse Versluijs.

lijn