english text

We zijn er allemaal wel nieuwsgierig naar hoe het er uitziet bij de buren…
De tentoonstelling "Den Haag binnenstebuiten, portret van een stad in linosnedes", geeft ons nu de kans. Voor de tentoonstelling is een groep mensen samengesteld die samen een zo gevarieerd mogelijk beeld geven van de inwoners van Den Haag. De kunstenaar heeft de mensen hiervoor gekozen vanuit haar persoonlijke beleefwereld en in haar hoedanigheid als Haagse inwoner. De geselecteerde mensen zijn opgezocht op de plek waar ze wonen. Door middel van gesprekken, het maken van foto's en observaties aldaar heeft de kunstenaar geprobeerd door te dringen in hun meest persoonlijke wereld: hun thuis. Hoe en waarom wonen deze mensen waar ze wonen?
Wat maakt hun huis tot hun thuis? De verkregen gegevens zijn verwerkt in wandvullende linosnedes. Deze linosnedes kunnen geassocieerd worden met Middeleeuwse wandkleden: ze vertellen het verhaal, de geschiedenis van mensen. Mensen zoals jij en ik, mensen die hun thuis hebben in een grote stad. Deze tentoonstelling geeft je de gelegenheid binnen te kijken in de huizen van Den Haag.

overzicht van de tentoonstelling in het Atrium

 

  "den haag inside-out" portrait of a town in linocuts
   
 

"We are all curious how it looks in our neighbours' house…
The exhibition "Den Haag inside-out" now gives us the opportunity.
A group of people has been composed who, together, give a, as varied as possible, image of the inhabitants of Den Haag. The artist has chosen these people from her own personal world and in her state as an occupant of this city.
The selected people have been visited at the places where they live.
By means of conversations, the making of photographs and observations there, the artist tries to penetrate into their most private world: their homes.
How and why do these people live where they live? What makes their house their home?
The gathered information is used to make wallfilling linocuts. These linocuts can be associated with Mediaeval tapestries: they tell the stories, the history of people. People like you and me, people that have their homes in a big city.
This exhibition gives you the possibility to look into the homes of Den Haag.

overview of the exhibition in the Atrium