"Ik ga ook een kat aanschaffen. Ja, dat wist je nog niet! Niet om meer verantwoordelijkheid te hebben, maar wel om te kunnen zorgen. Het lijkt me heerlijk dat er als je thuiskomt zo'n katje op je af komt…"

 

"I am also going to buy a cat. Yes, you didn't know that yet! Not to have the responsebility, but to be able to take care of it. I think it is lovely that, when you're coming home, there is this little pussycat to come towards you…"