Piscis volatilis
In 1994 maakte ik 2 installaties in De Kunstpassage te Den Haag i.h.k.v. de voorstelling ’Kresidency 2’. De ene installatie was zonder titel en de andere was ’Piscis volatilis’. Door de titelloze installatie heenlopend liep je over zand in het donker dat slechts verlicht was door walmende oliepitten. Het licht weerspiegelde flakkerend in het water in de tonnetjes waaromheen de visjes vlogen. Je hoorde het geluid van rinkelende belletjes, soms ver weg, soms dichtbij. ’Piscis volatilis’ toonde de werkkamer van een kluizenaarsachtige bioloog, geobsedeerd door het catalogiseren van de Piscis volatilis (oftewel: de vliegende-vluchtige-vis) voordat deze, door gebrek aan de verbeeldingskracht van de huidige mens, uitgestorven is. Na zijn dood zet zijn dochter levenswerk voort. Maar ze strijdt vergeefs tegen de tijd...
In 1994 I made 2 installations at the Kunstpassage in Den Haag to accompagny the show ’Kresidency 2’. De one installation was without title and the other was ’Piscis volatilis’. Walking through the one without a title, you walked on sand in the dark; only lit with smoking oil pits. the light was hesitantly reflected in the water in the tons around wich the little fish flew. You could hear the sound of tinkling bells sometimes near, sometimes far. ’Piscis volatilis’ showed the room of a reclusive biologist, obsessed with cataloging the Piscis volatilis (or: the flying-flighty-fish) before it is extinct by the lack of imagination of the people nowadays. After his death his daughter continues his life’s work. But she is fighting a losing battle against time...
De verzamelaar Piscis volatilis: kast Piscis volatilis: muur Piscis volatilis: krukje Piscis volatilis: détail buro Piscis volatilis: potje z.t. (vliegende vissen installatie)