Freaks of nature / Growths
Een serie tekeningen naar aanleiding van een reis door Australië in 2000. Het licht en het klimaat in Australië zijn hard en dat creëert vele contrasten. In deze tekeningen serie wordt op microniveau naar het Australische landschap gekeken en worden dualistische begrippen onderzocht als:
- zacht en hard
- licht en donker
- scherp en vaag. Aanleiding voor de vormen zijn kleine natuurlijke voorwerpen die als souvenir meegenomen of gefotografeerd zijn, Langzamerhand vormen de vormen zichzelf en komen er ook elementen in vanuit landschappen uit andere delen van de wereld; de serie ‘Freaks of nature’ gaat over in ‘Growths’ Nu zijn de ‘Growths’ zelfstandig en niet meer specifiek Australisch. Je ziet ook weer dingen terugkomen uit de serie ‘Passages’ (1998).
A series of drawings made after a trip through Australia in 2000. The light and climate in Australia is hard and that creates many contrasts. In these drawings is looked at the Australian landscape on a micro level and dualistic values are explored:
- soft and hard
- light and dark
- sharp and vague. The starting point are small natural objects, photographed or taken as a souvenir. Over time the forms form themselves and elements out of landscapes of other parts of the world step in. The series ‘Freaks of nature’ changed into the series ‘Growths’. Now, the ‘Growths’ are on their own and not specifically Australian anymore. You can also see the influence of the series ‘Passages’ (1998) come into it.
Freaks of nature 6 Butterfly 1 Butterfly 3 Butterfly 2 Schelp 1 Schelp 2 Schelp 3 (z.t.) Freaks of nature, 5 juni 2001 (z.t.) Freaks of nature I (z.t.) Freaks of nature II Freaks of nature 5 Freaks of nature 4 Freaks of nature 2 (z.t.) Growth, 18-05 2004 Horn (z.t.) with thorns (z.t.) with tunnel