China-Y
In 1994 was de China-y tentoonstelling in Franeker. Deze tentoonstelling was ter ere van het boek-project ’China-Y, chinese taalsymbolen ontraadseld’. In het boek achterhaald Hans van der Broek Kisling de oorsprong van de chinese karaktertekens. Voor de tentoonstelling heb ik twee beelden en een linosnede gemaakt, voor het boek diverse illustraties.
In 1994 was the China-Y exhibition. This show was set up in homour of the book project ’China-Y, the unraveling of Chinese language symbols’. In the book traces Hans van der Broek Kisling the origan of Chinese writing symbols. I have made two statues and a linocut for the exhibition and several illustrations for the book.
Tao z.t. (gezamenlijk) Taboe eerbied tonen gezamenlijk omdraaien onderzoeken