Interior landscape (a selfportrait)
’Interior landscape’ is een linosnede installatie die volgt op ’Den Haag binnenstebuiten’ en ’Vrienden’. In 2006 is het idee ontwikkeld en in begin 2009 werd het gehele beeld gepresenteerd in Pictura, Dordrecht tijdens de tentoonstelling ’ Drukwerk buiten de marge’. In 2008 is een gedeelte tentoongesteld bij Stroom hcbk, Den Haag in het kader van de ’Ondertussen’ tentoonstellingen. Het is een vrijstaande ruimte met een binnenruimte van 2 x 3 m. en een totale oppervlakte van 4 x 6 m. met een hoogte van 2,5 m. Het geheel is van binnen en buiten bedekt met linosnedes. Het is een zelfportret waarbij aan de buitenzijde landschappen zijn afgebeeld en aan de binnenkant voorwerpen en 12 portretten van de kunstenaar op verschillende leeftijden.
’Interior landscape’ is a linocut installation following ’Den Haag binnenstebuiten’ and ’Friends’. The idee was develloped in 2006 and in 2009 the total installation was presented in Pictura, Dordrecht as a part of the exhibition ’Drukwerk buiten de marge’. In 2008 a section was exhibited at Stroom hcbk as one of the ’Ondertussen’ (In the meantime) exhibitions. It is a free standing chamber with an inside groundfloor of 2 x 3 m., the total groundfloor is 4 x 6 m. with a height of 2,5 m. Everything, inside and outside, is covered with linocuts. It is a selfportrait with landscapes depicted on the outside and objects and 12 portraits of the artist at different ages on the inside.
Interior landscape (a selfportrait) Interior landscape, Australia / Zeeland Interior landscape, Zeeland / Wales Interior landscape, Tuin Interior landscape, binnen - inside Interior landscape, inside (table)