Landschap
1996 ‘Landschap’ bestaat uit twee gedeeltes: een luchtgedeelte en een landgedeelte. Beide delen zijn gebaseerd op de vorm van een vleugel. Teszamen vormen zij een dualistisch paar: land en lucht, onder en boven, tastbaar en vluchtig. Spiegelend. Er is het plan het grondgedeelte van dit beeld op de Gwrn (een berg) in Wales te plaatsen. De berg/menhir vormen worden dan gevuld met stenen en grond van de berg. Mos begroeit de buitenkant en langzaam zal het beeld opgaan in het landschap zelf. Waarschijnlijk voeren we dit plan in 2008 uit.
1996 ‘Landscape’ exists of two parts: an air part and a land part. Both parts are based on the shape of a wing. Together they form a dualistic pair: land and air, under and above, tactile and furtive. Mirroring. There is the plan to place the ground part of this statue on the Gwrn (a mountain) in Wales. The mountain/menhir shapes will be filled with stones and soil of the Gwrn. Mosses will grow on the outside and lowly the statue will become one with the landscape. This plan will probably be executed in 2008.
Landschap, grondgedeelte Landschap, luchtgedeelte