Cityscapes, the hangings

Cityscapes, the hangings is een doorlopende serie van stadslandschappen verbeeld naar spiegelingen van gebouwen in het raster van ramen van andere gebouwen. De stad als levend organisme. Soms de strijd winnend van de natuur, soms ten onder gaand aan de natuur of aan zichzelf. Bewerkte zeefdrukken op stof.

Cityscape, the hangings is an ongoing series of cityscapes, their imagery formed by the mirroring’s of buildings in the grit of the windows of other buildings. The city as a living organism. Sometimes victorious in the battle with nature, sometimes going under in nature or poisoning itself. Divers techniques on silkscreen prints on fabric.