vrienden
zelfportret
2005

Portretten van Erik-Jan, Hans, Ingrid, Kim, Miriam, Petra, Quinten, Stefanie en een zelfportret

VRIENDEN is een serie portretten van bevriende kunstenaars wonend en werkend in Den Haag tussen de 30 en 45 jaar oud. De keuze voor deze kunstenaars is een persoonlijke geweest. Van te voren is besloten om de portretten ten voeten uit te maken en op, zo mogelijk, ware grootte. Iedere geportretteerde mocht zelf de achtergrond kiezen voor zijn of haar portret. Nadat de achtergrond was bepaald werd er een serie foto’s gemaakt. Naar aanleiding van deze foto’s zijn enkele gedetailleerde tekeningen gemaakt. De uiteindelijke portretten zijn in linosnedes uitgewerkt. Voor de linosnedes zijn de platen zelf gebruikt en er is veel met kleur en textuur geëxperimenteerd. Alle vrienen zijn een beetje als helden afgebeeld. Dit om mijn bewondering voor hen, en met name de manier waarop ze zich als kunstenaar staande houden, tot uitdrukking te brengen.
De serie werd in november / december 2005 in het GAU te Utrecht ten toon gesteld naar aanleiding van de GAU Grafiekprijs '05.

VRIENDEN (friends) is a series of portraits of friends who are all artists living and working in Den Haag in the ages between 30 and 45. Portraying these artists was a personal choice. Every portrait was to be a full body one and, more or less, as tall as life. Each of the portrayed artists could choose his or her own background for the portrait. After the background was decided upon, a series of photographs was made witch formed the basis for the portraits. After detailed drawings were made from the photographs (concentrating on the faces to get to learn the features well) the portraits were worked out in linocuts. These linocuts are the cut plates themselves, no prints were made. The linocuts are coloured with book print inks. All friends are a bit portrayed as heroes. This was done to express my admiration of them; especially of the way they hold their ground as an artist. The linocuts were presented in November / December 2005 in the exhibition space of GAU (Graphic Studio Utrecht) in Utrecht after winning the GAU graphic contest earlier that year.

With winning that contest also came the assignment to make a donators’ print for GAU. The print made for that is: ‘(self portrait) the artist as a soft object’.

 

| HOME |